Basteira: Onomástica

Chámate con xeito

A Universidade de Vigo comezou unha campaña para galeguizar os nomes e apelidos, apelidos que foron no seu momento deturpados . Quen queira saber máis sobre os motivos e o momento da alteración da onomástica galega, pode consultar este artigo do imprescindible romanista da Universidade de Trier, profesor Dieter Kremer. Galego: Evolución lingüística interna III. Onomástica

Podes seguir os comentarios a través de RSS 2.0