Arquivo para a categoría ‘Toponimia de Europa’

A orixe do apelido Borbón

Se buscamos no “Diccionario de Apellidos Españoles”, editado por Espasa, o apelido Borbón non aparece. Curiosamente, aparte dos Borbón coñecidos por todos, se buscades no buscador do INE, podemos apreciar que hai unha presenza significativa de xente co devandito apelido en varias provincias. Concretamente é a provincia de Huesca a que máis xente ten apelidada […]

Máis »